ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU

Návštěvní řád objektu „Złoty Widok”Ośrodek Trzy kultury Złoty widok

Trzy KULTURY ZŁOTY WIDOK Jerzy Łaskawiec
działalność  gospodarcza
Osiedle Podgórze 3
58-580 Szklarska Poręba
NIP 6151451985, REGON 231118228


”Trzy Kultury Złoty Widok Jerzy Łaskawiec Działalność Gospodarcza” dále „Trzy Kultury -Złoty Widok” nachází se v Dolním Slezsku, v Sklářské Porubě, 1,6 km od autobusového nádraží a 1,2 km od železničního nádraží. Z objektu se rozpostírá nádherné panorama Krkonoš..


V areálu objektu „Trzy Kultury -Złoty Widok“ jsou k dispozici hostů chalupa na grillování, dětské hřiště a mini skanzen dolnoslézské vesnice. V této oblasti existují dobré podmínky pro různé formy aktivního odpočinku, v tom lyžování, zejména běžkování, ale i sjezdové lyžování, turistiku a cykloturistiku. Zábavní park Dinopark je vzdálený od objektu „Trzy Kultury -Złoty Widok“ 1,9 km. „Zatačka smrti“ je vzdálená 1,8 km. „Výsoký kamen“ 1,9 km. V objektu jsou parkovací místa, jedno pro každý apartamán.

§1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento řád tvoří nedílnou část smlouvy o turistickém pobytu uzavřene mezi Zákazníkem a správcem objektu „Trzy Kultury -Złoty Widok“. Objekt se skládá ze tří samostatně stojících domů. Každý z nich sestává z dvou apartamánů, jednoho v přízemí a jednoho na prvním patře se samostatnými vchody. Existuje možnost propojit tyto dva apartmány vnitřními schody a otevřením dveří spojujicích obě patra do jednoho dvojitého objektu. V každém apartamánu nacházejí se obývací pokoj, kuchyňský kout vybaveny sporákem se čtyřmi hořáky, ledničkou, mikrovlnnou troubou a čajovou konvici, sadou nádobí. V apartménech jsou oddělené ložnice, kompletní sanitární zařízení. Předsíň nebo chodba s šatní skříní typu komandor. Objekt poskytuje také ručníky. Apartmán je vybaveny čisticími prostředky: kbelíkem, miskou, kartáčem, lopatkou a šmetáčkem. Vytápění apartmánu je ústřední topení s plynovou peci v přízemí. Radiátory mají regulátory teploty. Na oknech jsou zavěšeny rolety a záclony. V apartmánu je přístup k bezdrátovému internetu. Podrobný soupis vybavení apartmánu je k dispozici zákazníka v zásuvce televizní skříňky.

§2 REZERVACE

1. Potvrzení rezervace telefonicky nebo elektronickou cestou, a také pomocí portálu https://booking.com a https://nocowanie.pl představuje přijetí výše uvedeného řádu a je potvrzením o uzavření smlouvy Zákazníkem.

2. Spolu s provedením rezervace je Zákazník povinen okamžitě zaplatit 30% zálohu na bankovní účet TRZY KULTURY ZŁOTY WIDOK Jerzy Łaskawiec działalność GOSPODARCZA, Osiedle Podgórze 3, 58-580 Szklarska Poręba w BZWBK S.A 77109023980000000131197874 nebo na účet Euro: IBAN - PL 61 1090 2398 0000 0001 3119 8065, SWIFT - WBKPPLPP. V případě, že nebude záloha uhrazena, rezervace bude zrušena.

3. Zbývající k vypořádání částku za pobyt Zákazník úhradí nejpozdějí v den přijezdu v hotovosti nebo kartou na místě v objektu „Trzy Kultury -Złoty Widok“.
4. Existuje možnost zrušení rezervace aniž by Zákazník nesl jakékoli náklady, ve zvláštní situaci, když tento uvede nového Zákazníka do stejného apartmánu a ve stejné době. V takovém případě bude zaplacená částka Zákazníku vrácena.

§3 CENA

1. Dohodnutá se Zakazníkem cena zahrnuje: - pobyt za maximální stanovený pro daný apartmán počet osob za 1 den.

§4 PODMÍNKY POBYTU

1. Fakturační období za pokoj je 1 den, který trvá od 14.00 hod. do 11.00 hod. Je možné přízpůsobit hodiny potřebám Zákazníka, musi se to však dohodnout předem. Přání prodloužit pobyt nad období uvedené v den příjezdu musi host hlásit v recepci do 22.00 hod. dne předcházejícího den, ve kterým vyprší doba pronájmu pokoje. Recepce vezme v úvahu přání prodloužit pobyt, pokud je to možné.

2. Po příjezdu je nutné Zákazníka ubytovat na základě občanského průkazu, řidičského průkazu nebo pasu.

3. W przypadku wystąpienia szkody, Klient powinien zawiadomić o niej „Trzy Kultury -Złoty Widok” „ niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

4. Zákazník se zavazuje používat apartmán v souladu s jeho určením, neodstráňovat z apartmánu jakٞákoli prvky jeho vybavení, a také se zavazuje, že nebude kopírovat klíče od apartmánu poskytnuté mu na dobu pobytu. Za veškeré škody vzniklé během pobytu odpovídá Zákazník a je on povinen je odstránit nebo poskytnout finanční náhradu. Penzion nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození peněz, cenných papírů, šperků, jiných cenných věci a předmětů nebo předmětů, které mají vědeckou nebo uměleckou hodnotu, pokud tyto nebudou uloženy do depozitu na recepci.

5. V případě opuštění pokoje je Zákazník povinen pokaždé jej řádně zabezpečit zavřením oken a vstupních dveří na klič a pečlivým uložením klíčů bez přístupu k nim třetími stranami.

6. Z bezpečnostních důvodů je zakazáno používat v pokojích elektrická zařízení, která nejsou pokojovým vybavením.

7. Zákazník se zavazuje, že nebude držet v pokojích zvířata bez souhlasu „Trzy Kultury -Złoty Widok ” a bude dodržovat absolutní zákaz kouření v apartmánu. V případě zjištění porušení řádu v tomto ohledu, může být zákazník potrestán příkazem k okamžitému opuštění střediska.

8. V den odjezdu je Zákazník povinen předat klíče od apartmánu zástupci „Trzy Kultury -Złoty Widok ”.

9. Ve výjmečných situacích – havárie v pokoji, krádeže, vyšší moci nebo jiné náhodné události – „Trzy Kultury -Złoty Widok ” má právo zpřístupnit Zákazníku jiný pokoj ve středisku, je-li neobsazený, nebo náhradní místnost s parametry a povrchem odpovídajícím rezervovanému pokoji, ve stejném městě. V případě, že Zákazník nesouhlasí se substitučním pokojem se smlouva zrušuje, v souvislosti s čím „Trzy Kultury -Złoty Widok ” je povinen vrátit Zákazníku částku, kterou zaplatil, sníženou o skutečnou dobu pobytu.

10. „Trzy Kultury -Złoty Widok ” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu a także innych przedmiotów należących do Klienta. Zaoferowany klientom parking w ośrodku jest niepłatny, ale tez niestrzeżony w specjalny sposób.

11. V objektu platí noční klid v 23.00 - 6.00 hod. V době nočního klidu jsou osoby využívající služby penzionu povinny chovat se tak, aby nenarušovali klid ostatních hostů.

12. Penzion může odmítnout přijmout hosta, který hrubě porušil jeho řád během svého předhozího pobytu způsobením škody na majetku penzionu nebo hostů nebo zraněním hostů, zaměstnanců penzionu nebo jiných osob v něm pobývajících, nebo jinak narušil klid v penzionu.

13.Penzion poskytuje:
a) Podmínky pro úplný a svobodný odpočinek hosta.
b) Obdržení před ubytováním hostů plně vyčištěného a vybaveného apartmánu. Během pobytu si hosté udržují pořádek sami. Čisticí prostředky a vhodné vybavení poskytuje ubytovatel. Při pobytu nad 7 dni změna ložního prádla.

§5 OSOBNÍ ÚDAJE
1. Zákazník provedením rezervace souhlasí s umístěním svých osobních údajů do databáze „Trzy Kultury -Złoty Widok ”.
2. Údaje budou zpracovány výhradně za úcelem uskutečnění rezervace, usnadnění následných rezervaci a pro marketingové účely v souladu s ustanoveními zákona ze dne 29.08.1997 o ochraně osobních údajů.
3. Osoba provádějící rezervaci má právo nahlížet do svých osobních údajů a je aktualizovat.

§6 OSTATNÍ

V záležitostech neupravených v Řádu se budou uplatňovat příslušná ustanovení občanského zákoníku a Zákona. Řád vstupuje v platnost dne 15. září 2015.

Přejeme našim hostům příjemný pobyt Helena a Jerzy Łaskawiec XI 2015


Telefon 757525288,
Telefon 602415650,
Telefon -Jacek Łaskawiec 600813763,
Recepce – Agnieszka Giwerska – tel. 607863252.

rezerwacja@trzykultury-zlotywidok.pl;
pzge@pzge.pl; 
jlaskawiec@ajm.wroclaw.pl;
Jerzy.laskawiec@pzge.pl;  

https://trzykultury-zlotywidok.pl