POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

Regulamin pobytu gości w obiekcie

Ośrodek Trzy kultury Złoty widok

Trzy KULTURY ZŁOTY WIDOK Jerzy Łaskawiec
działalność  gospodarcza
Osiedle Podgórze 3
58-580 Szklarska Poręba
NIP 6151451985, REGON 231118228


Obiekt ”Trzy kultury Złoty Widok Jerzy Łaskawiec Działalność Gospodarcza” zwany dalej „Trzy Kultury -Złoty Widok„ jest usytuowany na Dolnym Śląsku, w Szklarskiej Porębie, 1,6 km od dworca autobusowego i 1,2 km od dworca kolejowego. Z obiektu rozpościera się wspaniała panorama Karkonoszy.


Na terenie obiektu Trzy Kultury -Złoty Widok do dyspozycji Gości jest sprzęt do grillowania i plac zabaw dla dzieci. Na miejscu za zgłoszeniem do gospodarzy można pograć w bilard i rzutki, a w okolicy panują dobre warunki do uprawiania różnych form aktywnego wypoczynku, w tym narciarstwa głównie biegowego, ale i zjazdowego, oraz turystyki pieszej i rowerowej. Park rozrywki Dinopark jest oddalony od obiektu Trzy Kultury -Złoty Widok o 1,9 km. Zakręt Śmierci jest oddalony o 1,8 km. W obiekcie znajdują się miejsca parkingowe po jednym dla każdego apartamentu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy na pobyt turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a zarządzającym obiektem Trzy Kultury- Złoty Widok. Obiekt składa się z trzech domów wolnostojących. Każdy z nich składa się z dwu apartamentów, jeden na parterze a drugi na piętrze z osobnymi wejściami. Istnieje możliwość połączenia tych dwu apartamentów w jeden podwójny obiekt poprzez schody wewnętrzne i otworzenie łączących obie kondygnacje drzwi. W każdym apartamencie znajdują się salonik, aneks kuchenny wyposażony w płytę grzewczą czteropalnikową, lodówkę, kuchenkę mikrofalową i czajnik, komplet naczyń. W apartamentach są oddzielne sypialnie, pełne zaplecze sanitarne. Wiatrołap lub korytarzyk z szafa typu komandor. Obiekt zape wnia także ręczniki. Apartament jest wyposażony w środki utrzymania czystości, wiaderko, miskę, szczotkę, szufelkę i zmiotkę. Ogrzewanie apartamentu to centralne ogrzewanie z piecem gazowym na parterze. Kaloryfery posiadają regulatory temperatury. Na oknach zawieszono rolety i firany. W apartamencie jest dostęp do bezprzewodowego Internetu. Szczegółowy spis wyposażenie apartamentu jest dostępny dla klienta w szufladzie szafki telewizyjnej.

§2 REZERWACJA

1. Potwierdzenie rezerwacji telefonicznie lub drogą elektroniczną a także za pomocą portalu http://booking.com stanowi akceptację powyższego Regulaminu i jest potwierdzeniem zawarcia umowy przez Klienta.
2. Wraz z dokonaniem rezerwacji Klient zobowiązany jest do niezwłocznej wpłaty 30% zaliczki na rachunek bankowy TRZY KULTURY ZŁOTY WIDOK Jerzy Łaskawiec działalność  GOSPODARCZA, Osiedle Podgórze 3, 58-580 Szklarska Poręba w BZWBK S.A 77109023980000000131197874.
W przypadku braku wpływu zaliczki rezerwacja ulega anulowaniu.
3. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci najdalej w dniu przyjazdu gotówką lub kartą na miejscu w obiekcie „Trzy Kultury -Złoty Widok „
4. Istnieje możliwość przeprowadzenia anulacji rezerwacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, w szczególnej sytuacji, gdy wskaże on nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.

§3 CENA

1. Ustalona z Klientem cena obejmuje: - pobyt w maksymalnej ustalonej dla danego apartamentu ilości osób za 1 dobę.

§4 WARUNKI POBYTU

1. Okres rozliczeniowy pokoju wynosi 1 dobę, która trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00. Istnieje możliwość dostosowania godzin do potrzeb Klienta, należy jednak to uprzednio uzgodnić. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 22.00 na dzień przed, w którym upływa termin najmu pokoju. Recepcja uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

2. Po przyjeździe konieczne jest zakwaterowanie Klienta na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.

3. W przypadku wystąpienia szkody, Klient powinien zawiadomić o niej „Trzy Kultury -Złoty Widok” „ niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu. Za wszystkie szkody powstałe w trakcie pobytu odpowiada Klient i jest on zobowiązany do ich usunięcia lub rekompensaty finansowej. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.

5. Klient zobowiązany jest każdorazowo do należytego zabezpieczenia pokoju w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien i drzwi wejściowych na klucz oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich.

6. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju.

7. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w pokojach bez zgody „Trzy Kultury -Złoty Widok ” oraz przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia w apartamencie. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu w tym zakresie, klient może zostać ukarany poleceniem natychmiastowego opuszczenia ośrodka.

8. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy od apartamentu przedstawicielowi „Trzy Kultury -Złoty Widok ”.

9. W wyjątkowych sytuacjach – awarii w pokoju, kradzieży, działania siły wyższej lub innego zdarzenia losowego – „Trzy Kultury -Złoty Widok ” ma prawo do udostępnienia Klientowi w ośrodku, innego, jeśli jest niezajęty, lub lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni odpowiadającej zarezerwowanemu pokojowi, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny pokój umowa ulega rozwiązaniu, w związku, z czym „Trzy Kultury -Złoty Widok ” ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej przez Niego sumy pieniędzy pomniejszonej o rzeczywisty czas pobytu.

10. „Trzy Kultury -Złoty Widok ” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu a także innych przedmiotów należących do Klienta. Zaoferowany klientom parking w ośrodku jest niepłatny, ale tez niestrzeżony w specjalny sposób.

11. W obiekcie obowiązuje cisza w godzinach 23.00–6.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.

12. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatowy, wyrządzając szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników pensjonatu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w pensjonacie.

13. Pensjonat zapewnia:
a) Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.
b) Otrzymanie, przed zakwaterowaniem gości w pełni posprzątanego i wyposażonego apartamentu. W okresie pobytu goście utrzymują porządek samodzielnie. Środki czystości i odpowiedni sprzęt zapewnia wynajmujący. W przypadku pobytu ponad 7 dni zmiana pościeli.

§5

DANE OSOBOWE
1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych „Trzy Kultury -Złoty Widok ”.
2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

§6

INNE W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2015 roku.

Życzymy naszym gościom miłego pobytu Helena i Jerzy Łaskawiec XI 2015


Tel. stacjonarny 757525288,
Telefon kom. 602415650,
Tel. Pełnomocnika -Jacek Łaskawiec 600813763,
Recepcja – Agnieszka Giwerska – tel. 607863252.

rezerwacja@trzykultury-zlotywidok.pl;
pzge@pzge.pl; 
jlaskawiec@ajm.wroclaw.pl;
Jerzy.laskawiec@pzge.pl;  

http://trzykultury-zlotywidok.pl